BEAUTIPLEXBKK.COM
Hypopigmantation, Vitiligo, Seb Derm

  Hypopigmantation , Vitiligo , Seb Derm

              รอยด่างดาวแผลด่างขาวปานขาวเกลื้อนขาวโรคสะเก็ดเงิน
 
              ปัญหาความด่างขาวเป็นปัญหาที่รักษายากที่สุดในทางการแพทยืเพราะภาวะการเป็นด่างขาวนั้นหมายถึงเซลล์ผิวหนัง  ตำแหน่งนั้นเกิดการตายไม่สามารถแก้ไขได้นอกจาใช้เลเซอรืที่มีชนิดเดียวในโลกในการรักษาคือExcrimer Laser And Light เครื่องExcrimer Laser ที่ความยาวช่วงคลื่นประมาณ350 nm ซึ่งมีไม่กี่ตัวในเมืองไทยสามารถมีความจำเพาะเจาะจงในการรักษาปัญหาด่างขาวได้มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับไปทั่วโลกและภายหลังการทำจะกระตุ้นด้วยเครื่องlaser genesis ที่คอยสร้างผิวเซลล์ใหม่มาทดแทนจึงมั่นใจว่าด่างขาวเป็นโรคที่รักษาได้ด้วยเครื่องมือของบิวตี้เพล็กซ์
 
              โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคที่ใกล้ตัวเพราะมีคนเป็นมากมายแต่ไม่รู้ตัว คิดว่าเป็นรังแคปกติหรือเป็นเพียงภาวะการลอกของหน้า โดยเฉพาะข้างจมูกหนังศีรษะ และคิ้ว  เป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดและควบคุมยาก แต่ด้วยเครื่อง UVB LIGHT MAGENTA ที่มีรายงานยอมรับในวารสารทางการแพทย์มากมายที่ช่วยรักษาโรคสะเก็ดเงินให้ดีขึ้นอย่างมากถึงมากที่สุด รวมถึงควบคุมโรคให้แทบไม่มีอาการเลยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
Q: มีเครื่องมือในการช่วยรักษารอยด่าวขาวโรคสะเก็ดเงินรังแคหรือรอยแผลเป็นไหม
               ทางbeautiplex มีเครื่องมือEXCIMER ที่มีความยาวช่วงคลื่นประมาณ157-350 nm  ที่ใช้รักษาโรคด่างขาวรอยด่างขาวช่วยรักษาปัญหารังแคที่หนังศีรษะโรคสะเก็ดเงินซึ่งสามารถเห็นผลได้หลังจากการรักษาที่ต่อเนื่องในระยะเวลา6-10 ครั้ง 

Q: เครื่องเลเซอร์ทั่วไปรักษาด่างขาวหรือสะเก็ดเงินและรังแคได้ไหม
               ไม่ได้ครับเครื่องเลเซอร์ทั่วไปในท้องตลาดนั้นหายากมากที่จะมีเครื่องมือแพทย์ที่ความยางช่วงคลื่นน้อยกว่า300 nm ซึ่งเป็นความยาวช่วงคลื่นที่จำเพาะเจาะจงกับรอยโรคด่างขาวที่เกิดจากโรคการตายของผิวรอยที่เกิดจากการไหม้ของเลเซอร์ทั่วไปดังนั้นเวลารักษาต้องเจาะจงเฉพาะกับExcimer เท่านั้น 

Q:โรคสะเก็ดเงินสังเกตยังไงรักษาอย่างไร
               ง่ายมากครับแค่สังเกตว่าคนที่เป็นมักมีอาการหน้าแดงข้างๆจมูกบางครั้งมีลักษณะลอกเป็นขุยถ้าเป็นมากจะลอกเป็นแผ่นๆบางคนมีการแดงลอกที่คิ้วที่หนังศีรษะหรือหลังหูซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะโรคในการรักษาสมัยก่อนนิยมให้ใช้ยาKetoconazole รับประทานแต่ปัจจุบันไม่แนะนำเพราะตัวยามักมีผลต่อตับวายค่อนข้างสูงดังนั้นการใช้Excimer จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในปัจจุบันครับ

Hypopigmentation, Vitiligo, Seb Derm

               vitiligo, white birthmarks, chloasma, and psoriasis.

               Vitiligo is the most difficult to treat, because it occurs when the skin cells die. It can’t be repaired, unless it is treated by a special laser called the Excrimer Laser And Light, which is the only one of its kind in the world. This laser has a wavelength about 350 nm long, which there are only a few of in Thailand. It is specific to treat vitiligo effectively, and it is widely accepted all over the world. After treatment by this laser, we will stimulate with laser genesis to produce new cells to replace the dead cells. Thus, we ensure that Vitiligo and Seb Derm can be treated with the special devices at Beautiplex.

                Psoriasis is a disease which a lot of people don’t understand, and it is misunderstood that it is normal dandruff or only skin peeling, especially on the nose, scalp, and eyebrows. It can never be cured completely and it is difficult to control. But the UVB LIGHT MAGENTA device has been reported in many medical journals for treating psoriasis as much as possible, and also for controlling this disease effectively, with almost no symptoms.
 
Q: Are there any devices to treat hypopigmentation, vitiligo, psoriasis, dandruff or scars?
               Beautiplex has a device that is called EXCIMER which has a wavelength of about 157-350 nm, which is used to treat hypopigmentation and vitiligo, reducing the problem of scalp dandruff and psoriasis. The results are visible after 6-10 consequent treatments.

Q: Can ordinary lasers treat vitiligo, psoriasis, or dandruff?
               The ordinary laser can’t treat those diseases, because it is very rare for medical devices to have a wavelength less than 300 nm, which is specific to treat vitiligo caused by dead skin cells or burn marks by normal laser. Therefore, the treatment is specific to Excimer only.
 
 
Q: How to notice psoriasis? And how to get treatment?
               It is very easy. The symptoms of psoriasis are red skin besides the nose, sometimes skin peeling. If it is severe the skin will even peel off in large flakes. Some people are red and peeling at the eyebrows, the scalp or behind the ears, which is a characteristic of this disease. In the past, the treatment was taking a pill called Ketoconazole, but nowadays this medication is not recommended anymore, because it increases the risk of liver failure. Thus, using Excimer is the best choice today.